hkfoad ,whg#های روئیت نشده حین عمل جراحی باز اتفاق افتد و سپس ما

 

 

های روئیت نشده حین عمل جراحی باز اتفاق افتد و سپس ما زخم را ببندیم چه طور می توان انتظار داشت که تومور عود نکند ؟به همین دلیل است که در جراحی های باز سنتی کانسر در یک مجموعه دست نخورده از بافت نرمال پیرامونی ایزوله می شود .تا از تماس بین کانسر و اسکالپل یا قیچی جراحی جلوگیری به عمل می آید .شاید بتوان از این طریق از پیوند شدن سلول های بدخیم زنده از کانسر به بیمار جلوگیری به عمل آورد . تفکر دوباره درباره این زنجیره از وقایع در میکرورزکسیون با لیزر یک سوال جدید را به ذهن متبادر می کند .دستگاه عمل کننده در پیوند فیزیکی چه خواهد بود؟سلول های سرطانی به پرتوی نور لیزر نمی چسبند .هیچ عامل فیزیکی برای انتقال تومور وجود ندارد .فور سپس های گیره ای و نوک کوتر ساکشنی در LH TLMمورد استفاده قرار دارند.آن ها می توانند این کار را انجام

ادامه مطلب  توانبخشی اوتیسم کانال غربی – ابتدای بلوار ۴۴متری

Related posts