,hkfoad ,whg#سانتی متر.این فصل درباره درمان بیمار لوکال (TLM)تمایز

 

 

سانتی متر.این فصل درباره درمان بیمار لوکال (TLM)تمایز است.بنابراین ما نیاز داریم بیماری لوکال را طبقه بندی کنیم وبه تمایز دادن کسانی که (TLM)برای آن ها یک گزینه است و گزینه که TLMبرای آن ها مطرح نیست کمک کنیم .

پنج نوع کانسر لوکال در حنجره

از نقطه نظر یک جراح .کانسر لارنژیال لوکال به پنج <<سبک >>مختلف تقسیم می شود .هر یک آسیب رسان تر از آن است که(برای عملکرد )بهبود یابد .شدت با میزان اکسیزیون موضعی که لازم است صورت گیرد تا گفته شود برداشت کامل است .ارتباط دارد . این اقدام چه چیزی را بر صدا بلع .تنفس .نازال بیمار تحمیل خواهد کرد ؟این نشان دهنده آن است که درمان جراحی است این فقط ما را

ادامه مطلب    گفتاردرمانی در  البرز - کرج - حدادی - درختی - گلشهر    09121623463،  حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۵

Related posts