;gdkd; j,hkfoad ,whg#intercurrentفوت کردند در حالی که در مورد یک بیمار علت

 

 

intercurrentفوت کردند در حالی که در مورد یک بیمار علت مرگ ناشناخته ماند . همانند بیماران مبتلا به کانسر گلوتیک بیماری itercurrentبه عنوان علتی برای مرگ جلوتر از کانسر لارنژیال قرار گرفت . میزان بقای پنج ساله کاپلان <<میردر کل معادل 73 درصد >>بود.از 43 بیماری که تحت رزکسیون سوپراگلوتیک با لیزر قرار گرفتند 36 نفر به لوله تغذیه نیاز پیدا کردند . یکی از آن ها در زمان جراحی لیزری تراکئوتومی شد و یک نفر تراکئوتومی بعد از عمل جراحی نیاز پیدا کرد دو بیمار مبتلا به دیس پنه به اقدام کمکی یعنی یک تراکئوتومی موقت نیاز پیدا کردن ..سایر بیماران با لیزر تحت درمان قرار گرفتند . دو نفر مبتلا به آسیپراسیون به درمان محتاج

ادامه مطلب  گفتاردرمانی چیست؟ بررسی تخصصی گفتاروزبان و بلع

Related posts