;gdkd; j,hkfoad ,whg#Economics and Political Science می گوید” «توانایی

 

 

Economics and Political Science می گوید” «توانایی شناختی به نوبه خود بسیار اهمیت دارد, ولی اهمیت مضاعف آن در این است که معیاری برای پیش بینی موفقیت فرد در زمینه های تحصیلی, کاری و سلامت در آینده می باشد.»

در گذشته مادران مسن تر فرزند سوم یا چهارم خود را به دنیا می آوردند که از نظر انرژی و منابع آنها را تحت فشار قرار می داده.

امروزه مادران مسن تر نسبت به جوان تر ها برتری هایی دارند. آنها اغلب تحصیلکرده تر هستند و احتمال اینکه شغل مناسبی داشته باشند بالاتر و شانس سیگاری بودنشان که بررشد جنین تاثیر منفی دارد کمتراست.

 در سالهای 1958 تا 1970 فرزندان  10 تا 11 ساله  از

ادامه مطلب  بهترین مرکز تربیت گفتاری - شنیداری البرز بهترین مراکز توانبخشی هشتگرد

Related posts