;gdkd; j,hkfoad ,whg#50TM) استفاده میکنیم که یک پرتوی خروجی 1تا W50تولید می

 

 

50TM) استفاده میکنیم که یک پرتوی خروجی 1تا W50تولید می کند.دو حالت ضربان داروممتد امکان پذیر است حالت ضربان دار با سریع ترین تبخیر و حداقل حرارت برای بافت های مجاورهمراه است-حداقل زغالی شدن و لذا بهترین شکل شناسایی واضح از بافت زمینه سطح برش.اما هر رگ بزرگتر از آرتریول خونریزی خواهد کردوباید با استفاده از الکتروکوتر جلوی خونریزی را گرفت.ن حالت ضربان دار در توان کمتر(2-3W) برای مخاط گلوتی ایده ال است.جراح باید کنترل خود را بر روی ناحیه حفظ کند(آهسته کار کند)از حرارت جانبی پرهیز کند (به خصوص آسیب حرارتی ناخواسته به کمیسور قدامی )وهمچنین از ایجاد <<سوراخ>>با عمق نا خواسته دوری گزیند(با ایجاد وقفه ).برای اکثر برش های نرمال حنجره ما از حالت ممتد با توان در W6 استفاده می کنیم.این نوع تنظیم

ادامه مطلب  تشخیص اختلالات گفتاری ناشی از تاخیر در کودکان 09121623463، حصارک بالاخیابان دانشسرا فرعی ده متری ۵

Related posts