;gdkd; j,hkfoad ,whg#1. قابل برش پیرامون گوشه ها .سایت جراحی .plum freeنمونه

 

 

قابل برش پیرامون گوشه ها .سایت جراحی .plum freeنمونه پاتولوژی char free فضای اتاق عمل .یک میکروسکوپ که دست و پاگیر بنا شد.دقت یک راه برش در مقایسه با یک راه تبخیر .اما در سال های 1980-و1990 یک تجربه طول کشید از جراحی با لیزر اندوسکوپی برای کانسرهای گلوتیک بزرگتر از T1aدر آلمان در حال رشد بود .این اقدام پرسش های بیشتری را در میان سنت گرایان برانگیخت .آن ها نگرانی هایی درباره اکسپوژور .هموستاز .بازسازی .حاشیه ها و التیام زخم داشتند . با این حال بزرگترین نگرانی به ترانزکشن تومور مربوط می شد.steiner درست به واسطه کانسر لارنژیال –درجا-از طریق یک لا رنگوسکوپ قطع را انجام داد .فایده ای که ادعا شد عبارت بود از روئیت و تایید عمق تومور.چگونه به افراد شکاک پاسخ داده شد ؟ نگرانی های دیگری هم به این بحث دامن زد .

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج مهرویلا میدان امام خمینی فرعی ابوریحان – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts