;gdkd; j,hkfoad ,whg#1. شد .(Mohsتوانست نه فقط در پوست .بلکه در محل های بیشتری

 

 

شد .(Mohsتوانست نه فقط در پوست .بلکه در محل های بیشتری با موفقیت به درمان کانسر بپردازد.)با پیگیری تومور می توان تومورها را به زیر واحدهای قابل رسیدگی تقسیم .ممکن است کانسر های لارنژیال اولیه .اینترمدیایت و حتی مواردی از کانسر های پیشرفته کاندید باشند.البته کوردکتومی ترانس ارال از مدت ها قبل از اضافه شدن لیزر .نتایج چشمگیری به همراه داشته است .suspension میکروسکوپ کلید بودند .نه یک لیزر .آنچه که لیزر اضافه کرد قابل پرسش بود . هزینه های تجهیزات جدید زمان لازم برای راه اندازی مقررات اتاق عمل .مخاطرات آسیب حرارتی .موضوعات مربوط به حفظ و نگهداری .بیهوشی .ساکشن بیشتر فیلترها .نیازمندی های retraining-credentailingجدید .آنچه که لیزر در اختیار ما گذاشت قابل ملاحظه بود .فیدبک تماسی ابزارهای میکروسکوپی استیل سرد

ادامه مطلب  بهترین گفتاردرمانی درکرج ، رجایی شهر فلکه اول

Related posts