;gdkd; j,hkfoad ,whg#1. داشتند و انواع اینترمدیایت به اکسپوژور باز هم بیشتر به همین

 

 

داشتند و انواع اینترمدیایت به اکسپوژور باز هم بیشتر به همین ترتیب برخی از آن ها به قدری بزرگ بودند که برداشتن آن ها از طریق اندوسکوپ امکان پذیر نبود .روند روبه رشد استفاده از   لارنگوسکوپ های لیزری این شک را ایجاد کرد که مشکل دسترسی به محل تومورها حل نشده باقی مانده است .چالش دیگر .کنترل کیفی مربوط به دپارتمان پاتولوژی بود . در اعمال جراحی کانسر .حاشیه هایی که از نظر کانسر منفی هستند باید وجود داشته باشند . اگر نمونه های تهیه شده با لیزر تبخیر شوند .پاتو لوژیست .حاشیه ای از بافت نخواهد داشت که آن را بخواند . اگر نمونه ها در قطعات متعدد برداشت می شدند حاشیه های مثبت دیگر معنا نداشت . در تجربیاتی که در آمریکای شمالی صورت گرفت .این ملا حظات سبب تاخیر افتادن TLMشد.این در حالی بود که اقدامات پیشگامانه ای به وسیله پژوهشگران در

ادامه مطلب  بهترین مرکز کاردرمانی جسمی - ذهنی کرج :: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Related posts