;gdkd; j,hkfoad ,whg#

 

 

 

.تکنیک step –section برای بلوک  منفرد خیلی خوب جواب کنید .از این فرصت به منظور ارزیابی آمادگیحود و تجهیزاتی متعدد TLM مناسب نیست .

وقتی توموری که در محل خود به چند قسمت تقسیم شده است .آن  گونه ک قبلا در همین فصل اشاره شده –تمام کناره های خام آن به عنوان حاشیه قلمداد نمی شوند .مایک راه برای علامت زدن حاشیه زیر سوال ترسیم کرده ایم .(سیستم علامت زدن دیویدسون ).راه دیگر.قطع کردن نمونه  های حاشیه ای مجزا از زخم است .ممکن است شما از این که یک نمونه چقدر آسان جهت گیری خود را از دست می دهد . شگفت زده شوید .در اغلب موارد

ادامه مطلب  بررسی مهارت صرفی و نحوی در کودکان کاشت حلزون شده و کودکان شنوای طبیعی 4 تا 6 ساله|گفتار توان گستر طالقانی

Related posts