;gdkd; j,hkfoad ,whg# (5/37%)تحت رادیو تراپی بعد از عمل نیز قرار گرفتند . در

 

 

 (5/37%)تحت رادیو تراپی بعد از عمل نیز قرار گرفتند . در تمام گروه 56 نفری از بیماران با ابتلا به کانسر سوپراگلوتیک 22 نفر (39%)تحت رادیو تراپی بعد از جراحی قرار گرفتند . از 56 بیمار 11نفر (5/19%)دچار عودهای لوکال (یا Second primary)شدند . یازده بیمار دچار متاستازهای گردنی شدند . پنج نفر با کنترل شده های پرایمری خود وشش نفر با عود در سایت اولیه (عود ناحیه ای منطقه ای ).از این ها سه نفر دچار متاستازهای دور دست نیز شدند . لارنژکتومی پارشیال  باز نتوانست از هیچ عود لوکالی جلوگیری کند .سه نفر با رادیو تراپی نجات پیدا کردند . و شش بیمار به لارنژکتومی توتال نیازمند شدند . همچنین دو نفر رادیو تراپی بعد از عمل هم دریافت کردند.

ادامه مطلب  گفتاردرمانی آنلاین و اسامی گفتاردرمانان مازندران + کاردرمانی و اسامی کاردرمانان مازندران :::معرفی نرم افزارXilisoft Video Converter Platinum 6.5.2.0216

Related posts