;gdkd; j,hkfoad ,whg#

 

 

 

از جمله عوارض پرتوی سرگردان لیزرسوختگی های ناخواسته است . سوختگی های کوچک و سرسوزنی در مخاط نرمال حنجره و فارنکس نادر نیستند . پرتو لیزر می تواند به آسانی کاف اندو تراکئال را سوراخ کند . سوختگی های مهم یا سوختگی در پوست صورت یا بدتر از آن در چشم ها یا راه هوایی بی نهایت نادر ولی بالقوه ویرانگر هستند . ما از نوار های حوله ای مرطوب و کوچکی که قبلا برش خورده است . برای پوشاندن فیلد های فراتر از محل هدف استفاده می کنیم .محافظ های ساکشن زاویه دار از چین ها حفاظت می کنند  . صورت و چشم های بیمار را پس از مستقر کردن لارنگوسکوپ با حوله های مرطوب بپوشانید .میکروسکوپ به خودی خود از

ادامه مطلب  Top 10 ists کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 l بهترین گفتار درمانی بزرگسالان هشتگرد

Related posts