;gdkd; j,hkfoad ,whg#. بالاتر از صفحه حاشیه بال های تیروئید شما به گلوت آسیبی

 

 

. بالاتر از صفحه حاشیه بال های تیروئید شما به گلوت آسیبی وارد نخواهد آورد . زیر این صفحه سعی کنید دسترسی و دید خود را با رزکت کردن تمام بافت های سوپرا گلوتیک در هر دو طرف بهبود بخشید . وقتی طناب های کاذب را رزکت می کنید از مزیت کاربرد ساکشن پروتکتورهای زاویه دار (مدل 8596 )

برای محافظت از چین های صوتی بهره بجویید .baffleرا درون ونتریکول یا بالای کمیسور قدامی قرار دهید .در هر مورد سوپرا گلوتیک باید جراح به گونه ای کارکند که تمام فضای پره اپی گلوتیک را رزکت نماید .

کانسر لارنژیال اینترمدیایت

پیشتر .کانسر لارنژیال اینتر میدیایت را موردی معرفی کردیم که یرای دربر گرفته شدن به وسیله جراحی باز به SCPLاحتیاج

ادامه مطلب  کاردرمانی تخصصی درد در گوهردشت اگفتار توان گستر البرز

Related posts