;gdkd; j,hkfoad ,whg#• فوکوس:پرتوی اشعه راازفوکوس خارج کنید تا یک اثر کوتری

 

 

  • فوکوس:پرتوی اشعه راازفوکوس خارج کنید تا یک اثر کوتری سطحی ایجادشود اما توان رابیشتر کنیدبه ویژه برای پیشروی گسترده وروبه جلو.از فوکوس خارج کردن سبب کاهش چگالی توان می شود.
  • بافت هدف:بافت نرمال (مرطوب نه رطوبت جاری)بهتر برش می خورد.بافت خیس(مایع رویت می شود) به آهستگی برش می خورد وبا آرتفکت های حرارتی زیادی همراه است که بر اثر جوشیدن ابتدایی ایجاد شده است.

خونریزی:خون جاری سبب توقف جراحی با لیزر می شود.باید قبل از ادامه دادن اکسیزیون آن را با استفاده از الکتروکوتر متوقف کرد.بافت در حال خونریزی فقط زیریک توپ زغالی در حال بزرگ شدن پناه می برد.به طورپارادوکسیک پرتویی که حداقل زغال تنظیم شده است ممکن است به دلیل نیاز به استفاده

ادامه مطلب     کلینیک درمان قطعی لکنت ونک  | گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران گیشا بلوار فاضل

Related posts