;gdkd; j,hkfoad ,whg#• از الکتروکوتر با بیشترین زغال همراه شود.یک بازوی مفصل

 

 

  • از الکتروکوتر با بیشترین زغال همراه شود.یک بازوی مفصل دار پرتوی لیزر را به تنه میکروسکوپ می رساند.از این جا می توان با استفاده از جویستیک آن را بروی  یک ماکرومانیپولاتورSharplan  Acuspot 712TM  هدایت کرد.چارچوب میکرومانیپولاتور یک آینه نیمه نقره ای gimbaledدارد که از طریق آن می توان هدف را دید و پرتوی لیزررا دستکاری کرد.باریکی چارچوب میکرومانیپولاتور بسیار مهم است.هر چیزی که عریض تر از تنه میکروسکوپ باشد در استفاده از این ابزار مشکل ایجاد خواهد کرد(طول23-22سانتی متر).مانورهای آزادوهموستاز در سایت اولیه ایجاب می کندکه یک مسیر واضح در طول میکروسکوپ برای گرفتن فورسپس ولوله های ساکشن کوتری وجود داشته باشد.

پرتوی برش دهنده 10600 nm درco2 (مادون قرمز دور)غیر

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج فاز ۱ مارلیک ۱۲ متری سعدی فرعی گلستان – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts