;gdkd; j,hkfoad ,whg#یا از خلف حذف می شود . (با حفظ کمیسورهای خلفی )هیچکدام از

 

 

یا از خلف حذف  می شود . (با حفظ کمیسورهای خلفی )هیچکدام از سایت ها محدویتی برای TLMندارند.سیستم مرحله بندی تومور گره متاستاز (TLM)از T1.Tis.TX(b,aدر گلوت )T4b,T4a,T3,T2,برای تعریف یک تومور موضعی استفاده می کند .و 3 ناحیه را به 8<<گسترده >>توسعه می دهد .و این تنها برای بیماری لوکال است . (T)گره ها .احتمالات را 7برابر می کنند .متاستازها احتمال را از 3تا 300 برابر افزایش می دهند . برخی از آن ها برای TLM مناسب هستند.برخی دیگر خیر .هیچ کس نمی داند که ما باید خط تقسیم را کجا قرا دهیم .یا کجا اصطلاح <<پیشرفته >>باید آغاز (تمام)شود .سیستم مرحله بندی استفاده از یک فرمت چهار مرحله ای (مرحله 1.مرحله 2.مرحله 3.مرحله 4)را پیشنهاد می کند .اما گردن در این طبقه بندی غلبه دارد .اگر گردن مثبت باشد همه چیز در مرحله 3یا 4(پیشرفته

ادامه مطلب   درمان تخصصی کامل و بدون بازگشت لکنت 09121623463 | جنت آباد فرعی جواهریان

Related posts