;gdkd; j,hkfoad ,whg#گره های گردن به همان شیوه همیشگی درمان می شوند با

 

 

گره های گردن به همان شیوه همیشگی  درمان می شوند با جراحی بازیا رادیو تراپی بعد از عمل جراحی ما می توانیم در همان ابتدا هنگام انجام TLMدایسکشن گردن را انجام دهیم اما جراحی اندوسکوپیک با لیزر با انجام دایسکشن گره .اکنون به بحث ها خاتمه می دهد . زیرا گردن قبلا مورد تجاوز قرار گرفته است .(برای دسترسی اول )زمان بهتر می تواند چند هفته بعد باشد .یک فرضیه ثابت نشده پیشنهاد می کند موکول کردن به بک بعد بهتر است زیرا میکرو متاستازهایی که در زمان انجام TLMدر حال مهاجرت هستند .فرصت دارند تا در گروها مستقر شوند یک دلیل عملی تر این است که صبر کنیم تا بیمار مبتلا به موربیدیته های همزمان از رزکسیون اولیه خلاصی یابد بعد از آن که یک بیمار مسن پس از لارنژکتومی سو پراگلو تیک.قدرت

ادامه مطلب 

Related posts