;gdkd; j,hkfoad ,whg#که اوتیسم نوعی اختلال رفتاری است و طیف بندی دارد.

 

 

که اوتیسم نوعی اختلال رفتاری است و طیف بندی دارد.

ممکن است فردی تمام علائم را داشته باشد و در طیف شدید اوتیسم باشد و به شکل فردی در خودمانده در جامعه ظاهر شود و ممکن است فقط مشکل ارتباطی داشته باشد؛ مثلا نتواند دوست صمیمی داشته باشد و احساسات دیگران را درک کند و در گروه مبتلایان به اوتیسم خفیف دسته بندی شود.

 تاثیر کمبود امگا 3 در بروز بیش فعالی در نوجوانان

 يافته هاي محقق ايراني نشان داد كه رژيم هاي غذايي فاقد اسيد هاي چرب امگا 3 كه در غذاهايي مانند ماهي هاي رودخانه اي ، تخم مرغ و دام هاي علف خوار وجود دارد ، تاثير منفي بر نسل آينده به ويژه نوجوانان دارد.

 به گزارش ايسنا ، مطالعه تيم تحقيقاتي (بيتا مقدم) محقق ايراني

ادامه مطلب  ;gdkd; j,hkfoad ,whg#لترال رارکه به سمت سوپرا گلوت می آیند .با فور سپس های

Related posts