;gdkd; j,hkfoad ,whg#کنید . برای واضح ساختن خط رزکسیون در کمیسور قدامی

 

 

کنید . برای واضح ساختن خط رزکسیون در کمیسور قدامی .تراکسیون با استفاده از فور سپس های Bouchayerبه خوبی جواب می دهد .

در کانسر کمیسور قدامی معمولا صدای بیمار بر اثر بیماری بد است .صدا پس از TLMبرای کانسر کمیسور قدامی معمولا بد نیست .با این حال مکانیسم متفاوت است .رزکسیون گسترده کانسرهای کمیسور قدامی /گلوتیک قدامی .شکل گلوت را به صورت سوراخ کلید در می آورد . هم  چنین موجب برهنه شدن سطح داخلی غضروف تیروئید می شود .روند التیا م در سطح داخلی غضروف منجر به شکل گیری لایه نازکی از مخاط بر روی یک پایه جامد .یعنی غضروف یا اسکار فیبرو به همراه نقاط  رستریکشن بند آویز شده می شود .لذا ما یک سفتی مشاهده

ادامه مطلب  هپاتیت ب|پایگاه جامع توانبخشی گفتار توان گستر 09121623463 آزادگان

Related posts