;gdkd; j,hkfoad ,whg#کارانه باز در روش مرسوم دیده می شود رخ می دهد.اگر

 

 

کارانه باز در روش مرسوم دیده می شود رخ می دهد.اگر ترانزکشن تومور بدون خطر به انجام برسد (این خود به خود صورت نمی گیرد هنوز هم مراقبت لازم است)یک تکنیک جدید و جذاب برای تعیین عمق تهاجم کانسر قبل از متعهد شدن به صفحه برداشت در اختیار داریم .اگر با قضاوت غلط برش را در فاصله ای بسیار نزدیک به تومور خواهد بود.می توانیم با یک روند رو به افزایش وسعت برداشت را گسترش دهیم تمام آنچه که از دست خواهیم داداندکی وقت خواهد بود. اگر بتوان تومورها را درمحل خود نقسیم کرد خود تومور مانعی در برابر دید جراح ایجاد نخواهد کرد.اکنون ما می توانیم در یک نمای موزائیک که به وسیله بدنه بیماری محدود نشده اس به آن هدف رسیم.اگر بتوان تومور ها را در قطعات مختلف برداشت کرد قطر داخلی لارنگوسکوپ محدودیتی از این نظر که با چه بزرگی می توانیم

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج منظریه خیابان یخ فرعی گلستان یک غربی – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts