;gdkd; j,hkfoad ,whg#پیشرفت های اندوسکوپیک برای رویارویی با واقعیت های

 

 

پیشرفت های اندوسکوپیک برای رویارویی با واقعیت های کانسر حنجره مبدل شده است . برای بسیاری از بیماران میکرورزکسیون لیزری ترانس ارال قادر است بهترین ترکسب از معالجه و کیفیت زندگی را رقم بزند .

ضمیمه طبقه بندی بالینی مورد استفاده در این فصل

            اصطلاحات <<اولیه >>و <<پیشرفته>>نام گذاری های قدیمی است که برای افتراق فیکس بودن یا نبودن چین صوتی به کار می روند . فیکساسیون یعنی تومور پیشرفته است .و لارنژکتومی توتال لازم است . کانسر گلوتیک اولیه شامل دو عمل جراحی است :رزکسیون از طریق لارنگوسکوپی مستقیم یا لارنگوفیشه و کورد

ادامه مطلب    مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی در کرج 09121623463  | کرج ،  میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲

Related posts