;gdkd; j,hkfoad ,whg#همو گلبین .کرا تینین .قند خون .تست های عملکرد کبد .آنتی بادی

 

 

همو گلبین .کرا تینین .قند خون .تست های عملکرد کبد .آنتی بادی های ویروس نقص ایمنی انسان .زمان خونریزی )به تصویر برداری هیچ توجهی نمی شود .تصویر برداری  به روش رزوناس مغناطیسی (MRI)تومو گرافی کامپیوتری (CT)توموگرافی به روش سا طع کردن پوزیترون (PET)یا تست های اختصاصی  (EF.EKG.FEV)مرحله بندی به منظور تسهیل مقایسه بین مراکز درمانی مختلف و رژیم های درمانی مختلف تهیه شده است . این سیستم در واقع یک روش استاندارد برای کاستن از شانس آن است که تفاوت های گزارش شده از تفاوت های ذاتی در پروگنوز تومور منشا نگیرند.مرحله بندی هرگز نسخه ای برای درمان نیست .مرحله بندی پزشک را با این مشکل تنها رها می کند .که چطور اصطلاح <<پیشرفته >>را در بستر TLMتفسیر کند.چنانچه بیماران مبتلا به کانسرهای لوکال در

ادامه مطلب  بررسی ارتباط پارامترهای اکوستیکی آشفتگی بسامد صدا وحداکثرزمان آواسازی با با شدت گفتارفلجی در بیماران پارکینسون|گفتار توان گستر گلسار

Related posts