;gdkd; j,hkfoad ,whg#هستند .ابتدا جز گلوتیک را خارج سازید آن گاه اکسپوژور برای

 

 

هستند .ابتدا جز گلوتیک را خارج سازید آن گاه اکسپوژور برای بیماری ساب گلوتیک خوبه خود بهبود می یابد . هنگامی که کانسر به سمت حاشیه تحتانی غضروفی تیروئید نزول می کند در زمان رزکسیون حاشیه غضروف را نیز شامل کنید .زمانی که رزکسیون با لیزر را رو به جلو در مسیر حاشیه تحتانی غضروف تیروئید گسترش می دهید .امکان دارد با گره دلفیان برخورد  کنید (وآن را شناسایی نمایید)رزکسیون با بافت های نرم کرایکوتیروئید یک فرصت مناسب را برای شناسایی یک حالت مهم از گسترش گره ای خارج از حنجره فراهم می آ ورد .یافته ای که معمولا ما را به درمان بیشتر گره ها در گردن فرا می خواند . رزکسیون با لیزر و بررسی های هیستوپاتولوژیک گره دلفیان به احتمال زیاد باید جز معمول و رایجی از هرگونه رزکسیون با اهمیت ساب گلوتیک باشد .TLMتنها یک ترکیب

ادامه مطلب    بهترین  کلینیک گفتاردرمانی غرب استان تهران | گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463  |  تهران  هاشم آباد خیابان عیدی

Related posts