;gdkd; j,hkfoad ,whg#ها را (مدل HLیا GL.FL.EL.8662)به منظور نگه داشتن یک

 

 

ها را (مدل HLیا GL.FL.EL.8662)به منظور نگه داشتن یک گیره پایدار بر روی زیر واحدهای تومور به کار برید .برای دوبله کردن گیره ها از دوتا از آ ن ها استفاده کنید .حرف Lنشان دهنده مجرای ساکشن است .رزکسیون کنترل شده تنها پایداری با ثباتی است که برای میکرو مانیپولاتور به کار می بریم .میکرو سکوپ rocksteadyهمانند یک S3یونیور سال به خوبی از عهده Zeiss OPMI111 TMبر می آید .با استفاده از تکیه گاه های قابل تنظیمی که برای قرار دادن ساعد بر روی یک صندلی پنوماتیک (نظیر Moller-Wedel combisitE)تعبیه شده از انتقال حرکت مچ و انگشتان خو به سیستم بکاهید .موقعیت میکروسکوپ و بیمار را به گونه ای تنظیم کنید که کاملا راحت با شید . (مانند میکرو سرجری اتولوژیک ).در طول TLMبه طور مرتب لازم است جهت لارنگوسکوپ جراحی را عوض

ادامه مطلب  گفتاردرمانی آنلاین آتیه تهران + گفتاردرمانی آنلاین ایران اسکلت بدن

Related posts