;gdkd; j,hkfoad ,whg#های ما را ندارند ،ولی تحقیقات چیز دیگری نشان می دهند.

 

 

های ما را ندارند ،ولی تحقیقات چیز دیگری نشان می دهند. درواقع این طور به نظر می رسد که دروغ گفتن نشانه باهوشی است و هرچه حیوانات باهوش تر باشند محتمل تر است که توانایی دروغ گفتن را دارند. #هوش

 برای مثال کوکو (یک #گوریل ماده که در وود ساید کالیفرنیا نگه داری می شود.) زمانی که مربی او بعد از اینکه سینک فولادی را از جایش در آورده با او  روبرو می شود، او با علامت می گوید که “گربه آن کار را کرد” و با دست به بچه #گربه خانگی بی تقصیر اشاره میکند.

شاید مثال کوکو این اعتبار را به این ایده‌ بدهد که برای دروغ گفتن به زبان نیاز داریم هر چه بیشتر آن زبان را بلد باشند راحت تر دروغ می گویند. کوکو بیش از 1000 واژه از زبان

ادامه مطلب  بهترین کلینیکهای گفتاردرمانی استان اهواز

Related posts