;gdkd; j,hkfoad ,whg#نیز عکس العمل خوبی دارد ؛ کمک بگیرید. حال اگر این عکس

 

 

نیز عکس العمل خوبی دارد ؛ کمک بگیرید. حال اگر این عکس العمل ها را در کودکتان نمی بینید مجددا به شنوایی شناس مراجعه کنید و تست مجدد بگیرید و چنانچه عکس العمل ها رادارد نیز میتوانید تست مجدد رابگیرید لیکن  .حتما از گفتار درمان و روانپزشک اطفال کمک بگیرید

 رابطه شير مادر و لكنت زبان

 بررسي هاي جديد پزشكان آمريكايي نشان مي دهد كودكاني كه در دوران نوزادي از شير مادر تغذيه مي كنند كمتر با مشكل زبان مواجه مي شوند

به گزارش ايسنا ، در اين مطالعه 47 كودك كه در سنين خردسالي به لكنت زبان دچار بودند مورد آزمايش قرار گرفتند ومشخص شد در كودكاني كه مدت طولاني تري از شير مادر

ادامه مطلب 

Related posts