;gdkd; j,hkfoad ,whg#نگه دارید.

 

 

نگه دارید.

 

 در گام اول این تحقیق، شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند، گویندگان و شنوندگان. آنهایی که نقش گوینده داشتند ویدیوهایی کوتاه از سخنرانانیهای TED و تصاویری از طبیعت را تماشا کردند و بعدا به آنها گفته شد که هر آنچه دیده بودند را برای شنونده ها تعریف کنند. در برخی موارد شنونده ها همان ویدئو یا تصویر را دیده بودند و در برخی برای اولین بار راجع به آن می شنیدند. پیش از شروع، گویندگان پرسشنامه  ای راجع به پیش بینی واکنش گروه دیگر پر کردند و شنوندگان نیز پس از پایان کار واکنش خود را ثبت میکردند.

 نتایج: مردم از داستانهایی که با موضوع آن آشنایی داشتند بیشتر

ادامه مطلب  امکانات و خدمات مرکز توانبخشی گفتارتوانگستر کرج

Related posts