;gdkd; j,hkfoad ,whg#می کنیم که سبب خشنونت صدا(hoarsenees)می شود. هم

 

 

می کنیم که سبب خشنونت صدا(hoarsenees)می شود. هم چنین غضروف سالم تیروئید دیفکت ایجاد شده را brace open  خواهد کرد تا یک شکاف گلوتیک در قدام ایجاد شود واین شکاف سبب breathiness می شود .

در برخی موارد می توان با انجام فونوسرژری (مثلا کاشت غضروف )و کم کردن شکاف گلوتیک قدامی از میزان breathinessکاست .تصحیح خشونت صدای ناشی از سفتی باید در انتظار پیشرفت های آینده باشد . استراتژی اصلی در حال حاضر عبارت است از حفظ هوشمندانه بافت های درگیر نشده و پرهیز از دایسکشن های غیر ضروری در بافت های نرمالی که در عقب باقی می مانند (TLMبهتر از رایوتراپی عناصر غده ای را حفظ می کند .)

ادامه مطلب  بهترین مرکز کاردرمانی جسمی - ذهنی کرج :: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

Related posts