;gdkd; j,hkfoad ,whg#ممکن است بین سن والدین و ابتلای کودک به اوتیسم رابطه ای

 

 

ممکن است بین سن والدین و ابتلای کودک به اوتیسم رابطه ای وجود داشته باشد. اعتقاد بر این است که فرزندان والدین بزرگسال بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به این بیماری هستند. بااینحال تحقیقات بیشتری در این رابطه مورد نیاز است.

عوامل مؤثر بر لکنت زبان

🔺ضربه های شدید و شوکهای عاطفی و روانی

🔺احساس تهدید و ناامنی در خانواده

🔺تنبیه بدنی در مدرسه و خانه

🔺انتقاد شدید از کودک در هنگام زبان باز کردن

🔺اصرار والدینِ کودک چپ دست برای استفاده از دست راست

🔺تکرار والدین و اطرافیان در موقعی که کودک کلمات را نادرست بیان می کند.

ادامه مطلب  از سیر تا پیاز درمان قطعی لکنت زبان | شهرک لاله

Related posts