;gdkd; j,hkfoad ,whg#مطلب را دنبال کنید.

 

 

مطلب را دنبال کنید.

💭 پیتر نابل، مولف ارشد دانشگاه واشنگتن و آلاباما، می گوید: سلول های مختلف نیمه عمر متفاوتی دارند. در واقع این طور به نظر می رسد که بعضی از انواع سلول ها حتی بعد از مرگ هم برای زنده ماندن تلاش می کنند. وی می گوید که این احتمال وجود دارد که سلول ها زنده می مانند و تلاش میکنند تا خود را ترمیم کنند به خصوص سلول های نخاعی.

 یک گروه بین المللی از دانشمندان که روی نوعی از ماهی های خط دار و موش ها تحقیق می کردند می گویند که این پدیده در تمام #حیوانات و از جمله #انسان هم رخ می دهد.

🔺 رو نویسی ژن (ساخته شدن RNA از روی DNA) که برای اعمالی مانند استرس، ایمنی، التهاب و… انجام می شود بعد از

ادامه مطلب  گفتار توان گستر البرز 09121623463 بهترین کلینیک گفتار درمانی نظر آباد

Related posts