;gdkd; j,hkfoad ,whg#متسع شونده Weerda/Rudert(E8588).این ابزار های

 

 

متسع شونده Weerda/Rudert(E8588).این ابزار های عریض تر به طور مستقل قابل تعدیل هستند و با لوله های ساکشنی بزرگ جفت می شوند.تیغه فوقانی دارای زبانه هایی در پهلوی خود است که به نگه داشتن زبان خارج از مسیر کمک می کند.تیغه پایینی بر روی یک قوس C(8588)که در پرو کسیمال چپ قرار دارد یا یک حلقه قوی (8588)سوار می شود تا حداقل مزاحمت بر دسترسی ابزار اعمال شود . بهترین لارنگوسکوپ والکولار احتمالا ابزار (8588A ) Lindholmاست لارنگوسکوپ های لیزری که برای دسترسی به محل های مشکل ضرو ری هستند .مدل های Stiener   هستند این لارنگوسکوپ ها دراز و باریک اند .ساب گلوتیسکوپ <<نیمه گنبدی >>(DN8661)در زبان های بزرگ به خوبی فرو می رود و مجرای ساکشن در دسته جای می گیرد . ساب گلوتیسکوپ های

ادامه مطلب  از سیر تا پیاز درمان قطعی لکنت زبان | محمودیه

Related posts