;gdkd; j,hkfoad ,whg#مبتنی است.عمده دانسته های ما از پخش سه بعدی مالیگنانسی در

 

 

مبتنی است.عمده دانسته های ما از پخش سه بعدی مالیگنانسی در حنجره از مطالعات کلینیکوپاتولوژیکی به دست آمده است که در آنهاتمام حنجره برش می خورد.این نوع مطالعات که درآنها تمام عضو برش خورده است در حقیقت مبنایی از علوم پایه برای کلینیسین هایی فراهم می کندکه جراحی کنسرواتیوحنجره انجام می دهند.آناتومی جراحی حنجره را می توان بر حسب موانع اسکلت و بافت نرم فضاهای ترسیم شده به وسیله این ساختار ها وساختارهای بافت نرم که شامل چربی عضله عروق اعصاب وضمائمی است که این فضاها را پر می کنند درک کرد.اسکلت حنجره از غضروف تیروئید تشکیل شده است که به وسیله کورنوآی تحتانی از عقب و پایین با مفاصل سینویال واقع بر روی سطح خلفی جانبی غضروف کرایکوئید مفصل می

ادامه مطلب  کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 l بهترین کاردرمانی غرب تهران

Related posts