;gdkd; j,hkfoad ,whg#لیگامان Broyles یا تاندون کمیسور قدامی به غضروف تیروئید

 

لیگامان Broyles یا تاندون کمیسور قدامی به غضروف تیروئید متصل می شود.گرچه تاندون کمیسورقدامی فاقد پری کندریوم استاما لیگامال یک اتصال فیبروی متراکم با غضروف بر قرارکرده و تکه هایی از بافت فیبرورا رو به بالا به سمت لیگامان تیرواپی گلوتیک ارسال می کند.kirchnerوCarter ملاحظه کردند تاندون کمیسور قدامی نقطه ای برای اتصال متراکم بافت فیبرومحسوب می شود و یک کانسر گلوتیک اولیه با درگیری کمیسور قدامی به ندرت از این نقطه باعث خوردگی غضروف تیروئید می شود.با این حال تاندون کمیسور قدامی زمینه ای فراهم می کند تا کانسر های بزرگ برای تهاجم به غضروف دسترسی داشته باشند و در جهت رو به بالا یا پایین پخش شوند. در قدام تراکم قدامی تحتانی کونوس الاستیکوس قرار

 

ادامه مطلب  چند توصیه برای رفتار با کودک بیش فعال |گفتار توان گستر البرز 09121623463

Related posts