;gdkd; j,hkfoad ,whg#لترال رارکه به سمت سوپرا گلوت می آیند .با فور سپس های

 

 

لترال رارکه به سمت سوپرا گلوت می آیند .با فور سپس های کوتر دو قطبی عایق دار(MicroFrance CE 0459)کنترل کنید .(طول cm22/5)شریان هایی که اسم دارند نظیر شریان سوپریورلارنژیال و شریان آنتریورکرایکوتیرویئد را کلیپ بزنید .خونریزی تاخیری ثانویه می تواند یک عارضه وحشتناک در بیمارانی  باشد که تراکئوتومی نمی شوند .پیش از آن که این مشکل ایجاد شود با استفاده از اپلیکاتور عروق.لارنژ یال را کلیپ بزنید .(مدل 8665بهتر کار می کند.)فور سپس های پنجره دار Bouchayer(8662RیاL)ابزارهای گیره ای بسیار خوبی  برای نمونه های کوردال کوچک هستند .اما برای اطمینان از گیره ای که برای نمونه های بزرگتر در TLMنیاز داریم .ابزارهای نرمال و کوچک لارنژیال بسیار ظریف هستند . فورسپس های دندانه اره ای نیاز را برطرف می کنند .یک ازآن

ادامه مطلب  لکنت شکن کانادایی ورژن2 easy speech | اردبیل

Related posts