;gdkd; j,hkfoad ,whg#لازم شناخته می شود نه کانسر این کارآموزش را نیز ساده می

 

 

لازم شناخته می شود نه کانسر این کارآموزش را نیز ساده می کند . اما برای آناتومی ماکروسکوپیک نه برای میکرو آناتومی و میکرو پاتولوژی .لارنژکتومی سوپرا گلوتیک باز دستیابی لازم برای باز سازی را فراهم می کند .اما جراحی باز بازسازی را ضروری  می سازد .با رویکرد به کارسینوم حنجره از طریق دهان TLMبرای دسترسی نیازی به ازهم باز کردن اجزا ندارد .چاچوبحنجره به حمایت از راه هوایی ادامه می دهد .انجام یک ترا کئوستومی در سوپراگلوتیک TLMمعمولا غیر ضروری است .عضلات استراپ مشارکت در خور عمل بلع را حفظ می کنند .جراح از طریق اندوسکوپ با یک PRIMARI RIGHTمعتبر از آغاز رزکسیون –نه دایسکشن تدارکاتی –مواجه می شود .لارنگوسکوپ بستر را تثبیت می کند .بزرگ نمایی وایلومیناسیون درخشانی که به کار گرفته می شود از ریزه

ادامه مطلب   بهترین گفتاردرمانی درکرج 09121623463 البرز ،  سهرابیه  خیابان قزل حصار کوی نسترن

Related posts