;gdkd; j,hkfoad ,whg#شود . وجود ندارد یا “آزمون های آزمایشکاهی قراردادی مانوس

 

 

شود . وجود ندارد یا “آزمون های آزمایشکاهی قراردادی مانوس برای جراحان گوش که خودشان را برای استخوان تمپورال آماده کرده اند در کارنیست . .TLM به قضاوت جدید جراحان حنجره نسبت به انتخاب مورد و مهارت های پیشرفته تر جراحی در اندوسکوپی حنجره نیاز دارد و دلیل آن چالش های اکسپوژور صحیح است . پروسیجرهای جدید فونوسرزیکال و درمان استادانه عوارضی که پیشتر مشاهده شده است .

کنتراندیکاسیون های TLM

پخش گسترده تومور در گردن (برای مثال در گیری عروق بزرگ .مری .غده تیروئید )یک کنتراندیکاسیون مطلق برای TLMبه شمار می رود .ناممکن بودن اکسپوز نیز این گونه است . (با این پیش بینی احتیاطی که دندان های بالایی تنها مانع هستند

ادامه مطلب    گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران جنت آباد فرعی جواهریان

Related posts