;gdkd; j,hkfoad ,whg#شود .بنابراین اریتروپلازی و کراتوزیس محل هایی برای آغاز

 

 

شود .بنابراین اریتروپلازی و کراتوزیس محل هایی برای آغاز کانسر بعدی خواهند بود .هنگامی که نمی توان برای یک کانسر اینتر مدیایت TLMانجام داد تلاش برای انجام یک لیزر اکسیزیون نشان می دهد که چرالیزر ترانس ارال یاSCPL باز هر دو غیر ایمن هستند .(درآن بیمار).

TLMاینتر مدیایت با خطر استنوز گلوت همراه است . حفظ مخاط اینتر لارنژیال و غضروف کرایکوئید با حداکثر ایمنی موجب افزایش احتمال بروز آن می شود .مهار پرو فیلاکتیک ریفلاکس با رژیم های دارویی آنتی اسید نیز این حس را ایجاد می کند . اگر احتمال می دهید هنگام TLMیک آریتنویئد را از دست می دهید در زمان جراحی با لیزر تراکئو تومی انجام دهید .از مزیت نما بهره مند شوید (لوله اندوتراکئال در کار نیست )و با یک

ادامه مطلب  گفتار توان گستر البرز 09121623463 l بهترین کلینیک کاردرمانی در هشتگرد

Related posts