;gdkd; j,hkfoad ,whg#زائد و #مغز با وجود اینکه 1/4 از مواد غذایی بدن را به خود

 

 

زائد و #مغز با وجود اینکه 1/4 از مواد غذایی بدن را به خود اختصاص می دهد و حجم کمی دارد به سیستم دفعی قوی تری نیاز دارد این در حالی است که در بقیه قسمت های بدن، ما عروق لنفاوی را داریم که خود بخش عمده ای از این دفع را بر عهده دارد ولی در مغر این عروق وجود ندارد. اما کار عروق لنفاوی در مغز توسط مایع مغزی نخاعی که مغز را احاطه کرده انجام می گیرد.

 نکته مهم اینجاست که مواد زائد به علت تراکم سلول ها درون مغز راهی به بیرون پیدا نمی کنند و اینجاست که خواب به ما کمک می کند.

 تحقیقات دکتر jeff iliff نشان داده که وقتی ما می خوابیم مغز کوچک و جمع می شود در نتیجه فضایی در اطرافه عروق مغز

ادامه مطلب  توانبخشی اوتیسم خیابان مصلی-کوی فاطمیه

Related posts