;gdkd; j,hkfoad ,whg#رفلکس برون اندازی ( Extrusion reflex ) :

 

 

رفلکس برون اندازی ( Extrusion reflex ) :

اگر چنانچه ماده ایی بر روی قسمت چپ قدامی زبان شیر خوار قرار گیرد ، شیر خوار با تف کردن ماده را از دهان بیرون

برای پرورش حواس ویادگیری”

 

بازی شماره ۱

اسم بازی: نبین و بده

اهداف:

 تقویت حس لامسه

افزایش واژگان درکی(رنگها،سایز،اشکال هندسی و…)

افزیش دقت شنیداری

افزایش حافظه شنیداری

ادامه مطلب  آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / دوشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

Related posts