;gdkd; j,hkfoad ,whg#رزکسیون لیزری بر روی صفحه باقی می مانند برداشته شوند

 

 

رزکسیون لیزری بر روی صفحه باقی می مانند برداشته شوند .به نظر می رسد اپی تلیا لیزاسیون مجدد از بهبودی خبر دهد اما نمی توان با استناد به آن به طور کامل تمام خطرها را کنار گذاشت.حتی یک <<نگاه دوم >>منفی هم نمی تواندعود تاخیری را کنار بگذارد.ممکن است یک اسکار آویزان در قدام گلوت یک ذره غیر مشکوک از یک تومور باقیمانده را پنهان کند که اگر به موقع شناسایی شود هنوز هم می توان با رزکسیون به وسیله لیزر آن را نجات داد.پیش از آن که TLMرا توصیه کنید درباره اشتیاق بیمار برای مراجعه بعدی برای به انجام رساندن <<نگاه دوم >>با وی بحث کنید.

 

ابزارآرایی و تکنیک TLMابزارها

مااز یک جعبه لیزرCO2مدل کفی (Laseroscope  paragon 

ادامه مطلب  کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 l بهترین دکتر گفتاردرمانی نظر آباد

Related posts