;gdkd; j,hkfoad ,whg#را تایید می کند .جراحی لیزری .جراحی باز .و رادیو تراپی

 

 

را تایید می کند .جراحی لیزری .جراحی باز .و رادیو تراپی بیشتری برای رسیدگی به شکست ها انجام پذیرفت . هجده بیمار (17%)بر اثر کانس پیریفورم فوت کردند . شانزده بیمار (15%)بر اثر بیماری interurrent فوت کردند . و در second primary یا به عبارتی 13%ازکل گروه جان خود را از دست دادند .

نتیجه گیری

TLM یک جراحی کانسر از طریق سوراخ کلیدنیست . در حقیقت    TLMاز مزیت های انکولوژیک برخوردار است . جز تشخیصی آن به تعیین دقیق وسعت کمک می کند . بیمار نه تنها بزرگترین بلکه منطقی ترین شکل رزکسیون را متحمل می شود . استراتژی <<پیگیری تومور >>خطر

ادامه مطلب  کلینیک تخصصی ارگوتراپی ویژه کودکان دچار فلج مغزی

Related posts