;gdkd; j,hkfoad ,whg#دو بیمار که دچار عود شده بودند . فقط تحت درمان تسکینی

 

 

دو بیمار که دچار عود شده بودند . فقط تحت درمان تسکینی قرار گرفتند .میزان بقای پنج ساله کلی کاپلان –میر برای این بیماران با کانسر سو پراگلوتیک در مرحله بالاتر (کانسر پرایمری با TLMدرمان شده بود .)50%بود .در مجموعه گزارش های steiner در سال 1996 48 بیمار مبتلا به کانسر سوپرا گلوتیک PT3یاPT4بودند . عوارض این گروه شامل تنگی زود رس در سه بیمار شد . یکی از آن ها لیزر شد . دو نفر به تراکئوسمی دائم نیاز پیدا کردند . پنج نفر ازآسپیراسیون قابل توجه رنج می بردند . که در سه نفر از آن ها به لارنژکتومی توتال انجامید . یک نفر به تراکئوتومی کاف دار موقت پاسخ داد.و یک نفر لوله گاستروستومی را قبول کرد .چهار بیمار دچار خونریزی

ادامه مطلب  گفتار توان گستر کرج 09121623463 بهترین کلینیک گفتاردرمانی کودکان در نظر آباد

Related posts