;gdkd; j,hkfoad ,whg#دو بیمار که دچار عود شده بودند . فقط تحت درمان تسکینی

 

 

دو بیمار که دچار عود شده بودند . فقط تحت درمان تسکینی قرار گرفتند .میزان بقای پنج ساله کلی کاپلان –میر برای این بیماران با کانسر سو پراگلوتیک در مرحله بالاتر (کانسر پرایمری با TLMدرمان شده بود .)50%بود .در مجموعه گزارش های steiner در سال 1996 48 بیمار مبتلا به کانسر سوپرا گلوتیک PT3یاPT4بودند . عوارض این گروه شامل تنگی زود رس در سه بیمار شد . یکی از آن ها لیزر شد . دو نفر به تراکئوسمی دائم نیاز پیدا کردند . پنج نفر ازآسپیراسیون قابل توجه رنج می بردند . که در سه نفر از آن ها به لارنژکتومی توتال انجامید . یک نفر به تراکئوتومی کاف دار موقت پاسخ داد.و یک نفر لوله گاستروستومی را قبول کرد .چهار بیمار دچار خونریزی

ادامه مطلب  گفتار توان گستر کرج 09121623463 l

Related posts