;gdkd; j,hkfoad ,whg#در گوشه دهان او صورت گیرد و یا نوک پستان مادر به گونه

 

 

در گوشه دهان او صورت گیرد و یا نوک پستان مادر به گونه نوزاد تماس پیدا کند ، نوزاد سرش را به طرف عامل تحریک برگردانیده تا دسترسی به غذا برایش مقدور شود . این رفلکس در حدود 3 الی 4 ماهگی ناپدید می شود ، اما ممکن است تا 12 ماهگی هم باقی بماند.

رفلکس از جا پریدن ( Startle reflex ) و یا رفلکس مورو ( Moro reflex ) :

رفلکس مورو به این ترتیب است که شیر خوار را در وضعیت نیمه قائم قرار داده و برای لحظه ایی کوتاه با قرار دادن نوزاد به پشت بر روی تخت و گرفتن بالا تنه او و بعد رها کردن نوزاد به طور ناگهانی ، نوزاد ابتدا دستها را به طرف باز نموده و مشت می کند ، سپس به وضعیت راحت بر می گردد . این رفلکس در

ادامه مطلب  فرهنگ غنی دارویی در البرز|گفتار توان گستر09121623463

Related posts