;gdkd; j,hkfoad ,whg#در بسیاری از کسانی که کاندید می شوند .اقدام آسان تر از آن

 

 

در بسیاری از کسانی که کاندید می شوند .اقدام آسان تر از آن خواهد بود که بلوک از روی لومن حنجره ترسیم شود .و لیزر یک ایزار ایده آل خواهد بود .مخاط ساب گلوتی بیشتری را می توان حفظ کرد (ظرفیت تقلیل یافته شانت تحتانی –مدخل تراکئوکرایکوئید رو به شانت مخصوص تکلم را بهبودمی بخشد .)بافت نرم اینتراآریتنویید بیشتری قابل حفظ کردن است که در تولید صدا از شانت و ظرفت های دریچه ای مشرکت می کند گاهی می توان مشخص کرد که هر دو آریتنویید واقعا پاک هستند . یعنی کانسر اینتر مدیایت است و پیشرفته نیست لذا یک عمل بسیار منطقی جراحی با لیزر در ناحیه سوپرا کرایکوئید می تواند انجام شود .این کار منفعت قابل توجهی برای بیمار در پی خواهد داشت . نیازی به تراکئوتومی دائم نیست .عموما ما دریافته ایم

ادامه مطلب  آدرس و شماره تلفن بهترین ها |ارزیابی رایگان اختلالات گفتاری در رستاخیزکرج-گفتارتوان گستر

Related posts