;gdkd; j,hkfoad ,whg#درمان کمتر از حد لازم را کاهش می دهد . بافت هایی که در

 

 

درمان کمتر از حد لازم را کاهش می دهد . بافت هایی که در مجاورت محل رزکسیون باز قرار دارند .به دایسکشن نیاز ندارند و این ما را از حفظ میکروسیرکولاسیون در موضع مطمئن می کند . –پیش شرط بهینه ای که در ادجوان رادیوتراپی بعدی مفید واقع می شود . و  TLMبه بافت هایی که از پشت   محل رزکسیون باز قرار دارند دخل وتصرفی ندارد –شانسی برای مدفون شدن سلول های کانسری باقی مانده وجود ندارد و این فالوآپ را بهتر خواهد کرد . TLM با مزیت های عملکردی معناداری همراه است :تراکئو تومی های کتر .بدون فیستول .تغییر شکل کمتر . درد کمتر (مشاهدات پرستار )بلع زودتر و ریسک کمتر درمان بیش از حد .همچنین TLM   با آثار اجتماعی –

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج مهرشهر خیابان گلستان فرعی۲۳۱ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts