;gdkd; j,hkfoad ,whg#داشته باشید که اگر TLMدر کانسر سوپراگلوتیک PT3یا PT4به

 

 

داشته باشید که اگر TLMدر کانسر سوپراگلوتیک PT3یا PT4به صورت لوکال با شکست مواجه می شد.نیمی از بیماران به لارنژگتومی نیاز پیدا می کردند . (6از 11یا55%)و دوباره بیماری intercurrent وکانسرهای second primary در تلفیق با هم باعث مرگ در اغلب کانسر های سوپراگلوتیک با پیشرفت موضعی می شدند . که پیش ازاین باTLMدرمان شده بودند.همچنین Steinerبرای خوانندگان علاقمند  نیز نتایج TLMخود بر روی پیرفورم را به EUFOS ارائه کرد از 103بیمار مبتلا به کانسر هیپوفارنژیال (عمدتا پیرفورم )که قبلا درمان نشده بودند . 63 نفر به کانسر PT2و14نفر به کانسرPT3 دچار بودند .شصت درصد از آن ها دارای بیماری ثابت شده در گردن

ادامه مطلب  کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 بهترین مرکز کاردرمانی تهران

Related posts