;gdkd; j,hkfoad ,whg#داروهای مهار کننده پمپ پروتون با استناد به شواهد اندک آماده

 

 

داروهای مهار کننده پمپ پروتون با استناد به شواهد اندک آماده باشید .رها کردن زخم بدون ترمیم آن با دو فایده اضافه تر همراه است :سلول های کانسری آزاد اگر وجود داشته باشد بر روی یک سطح نسبتا نا مهربان تری قرار خواهند گرفت . در مقایسه با مدفون شدن آن ها هنگام بازسازی در جراحی های باز .هم چنین برای آینده در حالی که ما آن سطح را مدفون نکرده ایم . احتمالا شانس دومی را به واسطه کشف کانسر پایدار در <<نگاه ثانویه >>محفوظ نگه داشته ایم . هر وقت سطح داخلی غضروف به وسیله TLMاکسپوز می شود . ایجاد یک گرانولومای بزرگ تقریبا غیر قابل اجتناب است . قطعات استخوانی –غضروفی کوچکی که جدا می مانند . تا وقتی که برداشته شوند .گرانولوما را همیشگی می سازند . رزکسیون گسترده در کمیسور قدامی به

ادامه مطلب  ;gdkd; j,hkfoad ,whg#حدود 3 الی 4 ماهگی از بین می رود . معمولاً قوی ترین زمان

Related posts