;gdkd; j,hkfoad ,whg#دارد که لیگامان کرایکوتیروئید خوانده می شود.این لیگامان

 

 

دارد که لیگامان کرایکوتیروئید خوانده می شود.این لیگامان ساختاری است که در مرکز قرار دارد و به طرفین گسترش نمی یابد تا سدی از بافت همبند پیرامون کرایکوئید به وجود آورد.این لیگامان با همتای فوقانی اش یعنی پرده تیروهایوئید تفاوت دارد.پرده تیروها یوئید دور تا دور تمام قسمت های پیرامونی غضروف تیروئید رو به بالا پهن شده است و به سمت بالا تا استخوان ها یوئید گسترش می یابد.

کودک مبتلا به اوتیسم اختلال تکلم دارد

از نظر کلامی، کودک مبتلا به اوتیسم دچار تاخیر است. کودکان به مرور که بزرگ می شوند، درک بیانی بالاتری در مقایسه با قدرت بیان دارند. یک کودک طبیعی در یک سالگی می تواند تک کلمه ادا کند و در 1.5 سالگی 3-2 کلمه را با هم ترکیب می

ادامه مطلب  پروپیل تیواوراسیل| بهترین گفتاردرمانی اختلال یادگیری در کرج |شاهین ویلا خیابان قلم -گفتار توان گستر09121623463

Related posts