;gdkd; j,hkfoad ,whg#حنجره عبور می کند.مقداری از دانش نوین راجع به این ساختار

 

 

حنجره عبور می کند.مقداری از دانش نوین راجع به این ساختار ها به مطالعات پیشگامانه Tucker وKirchnerباز می گردد که هر دو آنها برش های تمام عضو از حنجره را بررسی وآناتومی آن را تجزیه و تحلیل کردند.کونوس الاستیکوس از هر چین صوتی به سمت پایین ولترال تا غضروف کرایکوئید کشیده شده است.کونوس الاستیکوس یک مانع موقت در برابر پخش شدن کارسینوم گلوتیک اولیه به شمار می رود اما در نهایت برای کانسرهای بزرگترحکم یک دروازه را برای گسترش ساب گلوتیک واکسترالانژیال کار سینوما دارد.کونوس الاستیکوس از عقب به آریتنویید متصل می شود و موجب پایدار شدن آریتنویید و تاندون ووکال می شود.تاندون ووکال که در اصل یک تراکم در مدیال کونوس الاستیکوس محسوب می شود در قدام از محل

ادامه مطلب  پویشی در گفتاردرمانی جامع انلاین کرج + ایده های نو ( بدون شرح )6

Related posts