;gdkd; j,hkfoad ,whg#حنجره انجام می شود .جراح نمی تواند کانسر اولیه را ببیند مگر

 

 

حنجره انجام می شود .جراح نمی تواند کانسر اولیه را ببیند مگر اینکه گردن  را باز کند فاسیا را قسمت کند عضلات استرپرا از هم جدا کند .چارچوب را باز کند و از یک نقطه حساس آناتومیک وارد لومن شود .پس از اگسپوز شدن تومور حاشیه هازمینه OOZY(در حال تراوش )هستند  ونه laser cut.ساختار های درون زمینه با جراحی دستخوش تغییر مکان می شوند .به جای آن که در یک محل ثابت نگه داشته شوند .حاشیه های تومور ریز و کوچک هستند .و بزرگ نمایی نمی شوند .چراغی که بر روی سر جراح قرار دارد فقط نور می تاباند نه اینکه مثل میکروسکوپ .سوپرایلومیناسیون ایجاد کند .به منظور بی خطر و تکرار پذیر کردن پروسیجر .جراحی های باز به دقت یک اکسیژن بلوک نام گذاری شده را همانند سازی می کنند که بدون در نظر گرفتن فایده آگاهی از عمق عمل جراحی انتخاب شده

ادامه مطلب     بهترین دکتر گفتاردرمانی شرق استان تهران | گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران حصارک شهرک دانشگاه فرعی آبرسانی

Related posts