;gdkd; j,hkfoad ,whg#تجربیات به دست آمده این ادعا را رد می کند که TLMقادر

 

 

تجربیات به دست آمده این ادعا را رد می کند که TLMقادر نیست کانسرهای اینتر مدیایت را در بر بگیرد .هنگامی که یک ضایعه در کمیسور قدامی .بزرگتر از ورتیکال پارشیال است اما به قدر کافی متحرک هست که یک لارنژکتومی نزدیک به توتال یا توتال در مورد آن انجام شود .TLMیک رزکسیون بسیار منطقی در اختیار ما قرار می دهد .TLMبه وضوح در حصول نتایج عملکردی با SCPLباز رقابت می کند .موربیدیته بیش از چیزی است که بعد از TLMبرای کانسر اولیه مشاهده می کنیم  اما به وضوح کمتر از چیزی است که بعد از SCPLباز برای کانسر اینتر مدیایت انتظار داریم .انتخاب مورد شاید قابل گذشت تراز چیزی باشد که در SCPLباز دیده می شود .به دلیل مزیت TLM در تشخیص ضمن عمل .اکسپوژور کامل کانسر

ادامه مطلب  نازی آباد خیابان اردبیلی | بهترین کلینیک گفتاردرمانی در درمان  تخصصی کامل و بدون بازگشت لکنت 09121623463

Related posts